Premium Light Pro

Vejledning og Kriterier

Download: indendørsbelysning i Servicesektoren - Vejledning

Vejledningen henvender sig til aktører beskæftiget sig med indkøb, planlægning, beslutningstagen og design af belysning i servicesektoren. Der fokuseres både på skift til hel ny belysning og renovering af de eksisterende belysningsanlæg, hvor der er betonet muligheder for innovation, som LED teknologien rummer.

Der er kapitler om lysdesign, energieffektivitet og livscyklus-omkostninger, lysstyring, kriterier ved indkøb/udbud samt best practice eksempler.

 

 

 


Download: Krav ved udbud og indkøb

PremiumLight-Pro har opstillet kriterier der understøtter køb af LED belysning af høj kvalitet og med høj energieffektivitet.