Premium Light Pro

Om EU H2020

PremiumLight-Pro støttes af EU Kommissionens R&D rammeprogram Horizon 2020. det er det største R&D indtil nu i EU medet budget på næste 80 milliarder € over 7 år (2014 to 2020) – i tillæg er der private investeringer under de enkelte projekter. Formålet er at opnå markedsgennembrud ved at føre gode ideer "fra laboratoriet" til markedet. Under Horizon 2020 går €5.931 billion til energiprojekter i perioden 2014 til 2020. Disse projekter er clean energy technology projekter f.eks. smart energinetværker, energiæagring og i dette tilfælde brug af LED belysning.

Energiprojekterne vedrørende at overføre lovende teknologi til velfungerende, bæredygtige og konkurrencedygtige energisystemer omfatter syv områder:  

  • Reduceret energiforbrug med mindsket CO2 udledning
  • Lav-omkostning, lav-carbon elektricitetsforsyning
  • Alternative brændseler og mobile energikilder
  • Et enkelt smart smart Europæisk electritetsnetværk
  • Ny viden og teknologier
  • Robust beslutningenstagen og offenlig engagement
  • Markedsoptag af energi og ICT innovation.

Ansvaret for denne webside er alene PremiuLight-Pro partnernes. Den afspejler ikke nødvendigvis EU's holdning. Hverken EASME eller EU Kommissionen er ansvarlige for brug af information på denne Webside.