Premium Light Pro

Om PremiumLight-Pro

Brug af LED i Servicesektoren

PremiumLight-Pro er et EU H2020 projekt der skal fremme både høj energieffektiv og lyskvalitet via:

Kommunikation og Information 

  • Udarbejde vejledninger for indendørsbelysning og vejbelysning
  • Opstille krav og kriterier til brug for indkøb og udbud 
  • Foretage undervisning for kommuner, installatører, rådgivere m.v.  
  • Holde indlæg på seminarer, workshops og konferencer.
  • Koordinere med EPBD myndighederne ved introduktion af den reviderede EPBD ordning 
  • Give information via en projekt hjemmeside inklusiv en produktdatabase, nyhedsbreve, m.v.  
  • Formidle Best Practice eksempler

Politisk udvikling

  • Bidrag til den igangværende revision af EU's direktiver og forordninger vedrørende belysning
  • Fremme samarbejde mellem kommuner, producenter, foreninger og politikere.
  • Forbedre og udvikle på incitamenter til energibesparelse via LED belysning