Premium Light Pro

Projekt Konsortium

Østrig

De vigtigste forskningsaktiviteter i den østrigske energistyrelse vedrører ny teknologi, vedvarende energi og energibesparelse. Styrelsen er en uafhængig tænketank, der samler viden og videreformidler med det sigte, at der træffes velfunderede beslutninger, og der udvikles nye mål og forslag til projekter.

videre

Tjekkiet

SEVEn er en non-profit tjekkisk rådgivende virksomhed startet i 1990. SEVEn rådgiver om forretningsudvikling, rentable energispare-projekter, nedbrydning af barrierer for realisering energibesparelser i alle sektorer i samfundet.

videre

Danmark

Energy piano er en uafhængig rådgivende virksomhed startet i 1999 af Casper Kofod. Energy piano arbejder for Energistyrelsen, EU Kommissionen, EU JRC, IEA, Verdensbanken (udviklingsprojekter i den tredje verden), Energinet.dk, DE samt energiselskaber. Aktiviteterne omfatter belysning, smart metering, Demand response, belastningsanalyse og energibesparelser ved feedback.

Tyskland

CO2online er en non-profit organisation som siden 2003 har arbejdet med energieffektivisering og klimabeskyttelse. Hovedaktiviteten er at informere kunderne individuelt om energi-effektiv livsstil og opmuntre dem til at være aktive i den forbindelse. 

videre

Italien

I Energiafdelingen på Politecnico di Milano, arbejder wERG (end use Efficiency Research Group) med forskning og udvikling, teknologi-overføring, undervisning og energieffektivitet i bygninger. eERG arbejder især med energieffektive bygninger, belysning, teknisk-økonomisk analyse af energiforbrugende produkter, evaluering og certificering af energibesparelse i det liberaliserede energimarked.

videre

Polen

FEWE er en uafhængig, non-profit og non-govermental virksomhed vedrørende energieffektivisering etableret i 1990. FEWE arbejder med bæredygtig energiforbrug omfattende produktion, distribution og forbrug.

videre

Portugal

ISR-University of Coimbra er en privat non-profit forskningsorganisation, som samarbejder med universitetet. ISR-UC fokuserer på international forskning og er involveret i et dusin projekter om energieffektive motorer og drev, elapparater, energieffektivisering og integreret resourceplanlægning.

videre

Spanien

Ecoserveis er en non-profit organisation vedr. energieffektivisering startet i 1992. Aktiviteterne omfatter kommunikation, undervisning og tekniske kampagner vedr. energibesparelse, brændselsøkonomi og vedvarende energi.

videre