Premium Light Pro

Undervisning

4-5/4 2018 blev holdt EU-VEJ og DCL kursus med PremiumLight-Pro indlæg om krav til belysningsanlæg. Et  tilsvarende kursus holdes i foråret 2019.

29/5 2018 blev afholdt Vejbelysningsdagen med over 130 deltagere, hvor der indgik en PremiumLight-Pro præsentation om krav ved udbud af vejbelysning, og der var en PremiumLight-Pro stand med uddeling af hard copies af PremiumLight-Pro vejledningen.

I 2018 er hidtil holdt 10 halvdags workshops med gennemgang af kvalitetskrav i forbindelse med indkøb af indendørs-belysning, erfaringsudveksling med kollegaer via gruppearbejde, god praksis vedrørende kontorer og skoler med eksempler. Hardcopies af vejledning og udbudsfolder uddeles.   

28/2 2019 afholder DCL grundkursus med fokus på LED, hvor PremiumLight-Pro vejledning indgår/uddeles.   

Flere har henvendt sig om et heldags-kursus i indendørsbelysning omfattende design, lysstyring, effektivitet og økonomi, krav ved udbud/indkøb og bedste praksis. Så dette er under planlægning.

Henvendelse til Casper Kofod på tlf. 40 45 9876.