Premium Light Pro

Finansiering

Belysningsprojekter inden for offentlig og privat service kan gennemføres med forskellige finansieringsmoeller. EU har også flere store støtteprogrammer som siger mod at fremme energieffektivitet, hvor det også er muligt at inkludere nye belysningssystemer.

ESCO Kontrat

Skift til brug af LED belysning kan kræve en stor investering som den offentlige udbyder kan have svært ved at løfte. ESCO kontrakt er finansieringsmetode, der eventuelt kan anvendes i den forbindelse. Der laves kontrakt med et firma, der tilbyder at stå for energirenoveringen - et såkaldt ESCO (Energy Service Company). ESCO sørger for omkostningerne finansieringen og garanterer at energibesparelserne opnås. Besparelserne de første år anvendes til at betale for alle omkostninger. Herefter får den offentlige myndighed fordel af energibesparelserne. Et EU H2020 projekt giver information og værktøjer vedrørende ESCO projekter for vejbelysning.

videre

EU Støtte

Forskellige EU-Programmer giver mulighed for støtte: 1) ELENA - European Technical Assistance Facilites and European funding initiatives; 2) JESSICA - Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas; 3) PDA (H2020) Project Development Assistance (formerly called MLEI) of the Horizon 2020; 4) ESIF - European; 5) Structural and Investment Funds (2014 -2020) and 6) EEEF - European Energy Efficiency Fund.

videre